Z Kart Historii

4 maja 1910r. na zwyczajnym 44 posiedzeniu w XV kadencji Rada Miejska Krakowa pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Juliusza Leo podjęła uchwałę o utworzeniu miejskiej szkoły gospodarstwa domowego. Nowo powstałej szkole dla dziewcząt przyznano budżet w wysokości
13 300 koron.

Do szkoły między innymi uczęszczała córka przyszłego patrona szkoły Helena Bujwidówna, zaś na kurs nadzwyczajny krawieczyzny zapisała się Helena Wyspiańska córka Stanisława. W niepodległej Rzeczypospolitej uczono dziewczęta gotowania, modniarstwa, krawiectwa, robót ręcznych i prania. Na różnych poziomach od kursów po szkołę średnią, ukończyło edukację w niepodległej Polsce kilka tysięcy uczennic. Wspaniała kadra nauczycielska, niezwykle zaangażowana w kształcenie zawodowe i kształtowanie właściwych postaw przynosiła szkole szacunek i splendor. W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy zezwolili na działalność szkoły gastronomicznej w ograniczonym stopniu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt realizowania tajnego nauczania na poziomie przedwojennej szkoły średniej. Okupanci uznali szkołę za przydatną, stąd kilkuset uczennicom nie groził wywóz do pracy przymusowej do Niemiec.

"Szkoła z Siennej"
Po odzyskaniu niepodległości w 1945r. szkoła rozpoczyna normalną pracę poprzez między innymi Liceum Gospodarcze, Liceum Przemysłu Gastronomicznego i Pedagogium Gospodarcze. Przez szereg lata placówka przechodziła kolejne przekształcenia wiążąc swoje miejsce z ul. Sienną 11, gdzie do tej pory mieściło się II Państwowe Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka. Była uznana za wiodącą dla kształcenia kadr gastronomii i hotelarstwa. Rozwijała się baza szkoły, szczególną wartością był warsztat szkoły prowadzący stołówkę. 30 maja 1973r. dotychczasowe szkoły tworzą strukturę Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2. Rokrocznie w murach krakowskiego Gastronomika kształciło się ponad 1000 uczniów. Od 4 października 1992r. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 jest związany nowym miejscem ul. J. Zamoyskiego 6 na krakowskim Podgórzu. Szkoła tworzy Warsztat szkolny w postaci 2 restauracji (Oleandry i Pokusa) dzięki czemu młodzież zyskuje znakomite warunki do szkolenia zawodowego. Następne lata to między innymi uzyskanie sali gimnastycznej przy ul. Sokolskiej 17.
Wspaniali Uczniowie i Nauczyciele
Największą wartością przez te 100 lat byli zawsze wspaniali uczniowie i nauczyciele. Nasi absolwenci w każdym czasie, zarówno pokoju i wojny przynosili ogromną chwałę szkole. Dzisiaj polska i krakowska gastronomia stoi między innymi na szkole z Zamoyskiego, nasi absolwenci obsługują turystów z całego świata w najlepszych krakowskich restauracjach i hotelach.
 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie