Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Na posiedzeniu Rady Miejskiej 4 maja 1910 roku, za prezydentury Juliusza Leo, w obecności między innymi radcy magistratu Odona Bujwida, dr Władysław Wasung, reprezentujący sekcję szkolną i skarbową wystąpił z wnioskiem o utworzenie Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego, której organizację powierzono nauczycielce szkół wydziałowych ze Lwowa p. Bolesławie Bieńkowskiej.

1 października 1910 r. — Otwarcie Miejskiej Szkoły Gotowania i Gospodarstwa Domowego, do której zapisało się około 30 uczennic. Pierwszymi nauczycielkami, oprócz dyrektorki, p. Bolesławy Bieńkowskiej, były między innymi: p. Aleksandra Łuszczyńska, p. Józefa Makolondrzanka, p. Maria Bazańska.

1911/1912 — Gmina Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa powołała w 1911 roku subwencją rządową Seminarium Gospodarstwa Domowego dla kwalifikowanych nauczycielek ludowych, które zostało założone na wzór seminarium wiedeńskiego. W czerwcu odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej został mianowany z ramienia rządu Radca Namiestnictwa Karol Billy.

1913/1914 — Wzrosła ilość uczennic do 240. Dziewczęta pochodziły z całej Małopolski. Szkoła zorganizowała dziesięć rodzajów kursów pięciomiesięcznych: gotowania, modniarstwa, prania chemicznego, robót ręcznych, krawiectwa, bieliźniarstwa, robót artystycznych.

1914/1915 — Życie Szkoły zamarło z uwagi na I wojnę światową. Jednak Gmina Miasta nie zlikwidowała Szkoły. Dyrektorka z wielkim trudem zorganizowała specjalny kurs gospodarczy dla piętnastu nauczycielek ewakuowanych ze wschodu. W tym czasie Szkoła jawnie gotowała pokarm dla żołnierzy austriackich, stacjonujących w sąsiednich budynkach szkolnych, a skrycie "podkarmiała ideowców niepodległej Polski-Legionistów". W szpitalu, znajdującym się obok zabudowań szkolnych, pojawiły się przypadki cholery, dlatego Szkoła przeniosła się do dwóch sal Zakładu im. ks. Siemaszki. 1915/1916 — Do szkoły zapisały się Helena Bujwidówna, córka prof. Odona Bujwida, która po dwóch tygodniach nauki we wrześniu 1915 r. wyjechała na studia do Lwowa oraz na kurs nadzwyczajny krawieczyzny Helena Wyspiańska, córka Stanisława.

1916/1917 — Frekwencja miała tendencję zniżkową aż do roku szkolnego 1922/1923. Dyrekcja organizowała krótkie, trwające od 3-5 miesięcy kursy popołudniowe gospodarstwa dla uczennic Zakładu św. Rodziny, szkół powszechnych oraz dla pań: modniarstwa, krawiectwa, robót ręcznych, prasowania i prania.

1919/1920 — 28 sierpnia 1919 r. Galicyjska Rada Szkolna Krajowa we Lwowie wyraziła zgodę na utworzenie dwuletniego Seminarium dla Nauczycielek Gospodarstwa Domowego (wcześniej było jednoroczne), które w 1924 r. przejęło państwo i przeniosło do Szkoły Zawodowej. Szkoła funkcjonowała pod nazwą Miejska Szkoła Gotowania i Gospodarstwa Domowego (na ul. Pędzichów 13). Była szkołą prywatną (miejską) z prawami szkół publicznych, przeznaczoną dla służących i inteligentek...      Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie